Tomasz Zakrzewski Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu


Skontaktuj się z nami

Komornik Sądowy Tomasz Zakrzewski jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy Sądzie Rejonowym w Toruniu.
Siedziba kancelarii komorniczej znajduje się przy ulicy Szerokiej 10/12 w Toruniu.

​Kancelaria komornicza


Komornik Tomasz Zakrzewski wykonuje czynności egzekucyjne w sprawach cywilnych. Komornik Sądowy z zachowaniem ustawowych ograniczeń, określonych w ustawie o komornikach sądowych i egzekucji, jest uprawniony do podejmowania czynności egzekucyjnych na terenie całej Rzeczpospolitej Polskiej.

Komornik wykonuje między innymi orzeczenia sądowe w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne, w sprawach o zabezpieczenie roszczeń, w tym europejskich nakazów zabezpieczenia na rachunku bankowym, realizuje inne tytuły wykonawcze wydane na podstawie odrębnych przepisów oraz tytuły egzekucyjne, które podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności.

komornik sądowy

Komornik Sądowy Tomasz Zakrzewski w każdej sprawie egzekucyjnej czynności terenowe podejmuje osobiście.

Obszar działania


Komornik Sądowy Tomasz Zakrzewski jest funkcjonariuszem publicznym, który z zachowaniem ustawowych ograniczeń określonych w ustawie o komornikach sądowych i egzekucji jest uprawniony do podejmowania czynności egzekucyjnych na terenie całej Rzeczpospolitej Polskiej.

Zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1309) wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. Wierzyciel, chcąc skorzystać z prawa wyboru komornika jest zobowiązany do złożenia wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenia, że korzysta z wyboru komornika. Wskazane stwierdzenie powinno być następującej treści „Oświadczam, że dokonuje wyboru Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowy w Toruniu Tomasza Zakrzewskiego zgodnie z art. 8 ust. 5 i 6 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1309)”. Powyższą deklarację trzeba sporządzić w formie pisemnej oraz opatrzyć własnoręcznym i czytelnym podpisem.

Z zastrzeżeniem art. 8 ust. 5 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, komornik działa na obszarze swojego rewiru komorniczego. Zgodnie z art. 7 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji rewirem komorniczym jest obszar właściwości sądu rejonowego, przy którym działa komornik. Podstawowym zakresem działania Komornika Tomasza Zakrzewskiego jest terytorium właściwości Sądu Rejonowego w Toruniu, w którego skład wchodzi obszar miasta Chełmża i Toruń oraz gmin: Chełmża, Lubicz, Łubianka, Łysomice, Obrowo, Wielka Nieszawka i Zławieś Wielka.

Systemy informatyczne, których używam w mojej pracy komorniczej


cepik

Centralna Ewidencja Pojazdów ​i Kierowców

epu

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze (EPU)

pue-zus

Platforma Usług Elektronicznych ZUS

ognivo

OGNIVO

cpd

Centrum Personalizacji Dokumentów

cbdkw

Elektroniczna Baza Danych Ksiąg Wieczystych

Rejestr Zastawców

Rejestr Zastawców

cdeg

Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej
Licytacje komornicze

Kancelaria komornicza w Toruniu organizuje licytacje ruchomości i nieruchomości.

Sprawdź aktualne licytacje

 

Wnioski do pobrania

Wniosek o wszczęcie egzekucji świadczeń alimentacyjnych

Pobierz

Wniosek o wszczęcie egzekucji świadczeń pieniężnych

Pobierz

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij 'Zgadzam się', aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.